Азбучна грижа за природата

А като „аз мога”: Това е първото и най-важно условие, за да бъдеш „зелен”, да обичаш природата и да се грижиш за нея; Б като бамбук: направените от бамбук продукти се разграждат в природата и не замърсяват; използвай ги. В като вода: пази
я, защото свършва. Има страни, в които скоро няма да можеш да пиеш
чиста вода; купувай бутилки, които могат да се рециклират. Г като глобално затопляне:
приеми го като нещо реално, което само ти и останалите хора на
планетата могат да забавят във времето; ти можеш да спасиш планетата. Д като дарявам:  дари
дрехите, играчките, книгите си и други вещи, които са годни за
употреба, но на теб вече не ти стават или не са ти интересни, на
организации, които ще ги дадат на деца, които нямат възможност да си ги
купят. Е като енергия: изключвай своя компютър, плеър, телевизора и домакинските уреди, когато не ги използваш или си навън; така пестиш енергия. Ж като животни: 16
928 растителни и животински видове в света са застрашени от изчезване.
38% от сладководните риби и 27% от морските птици в Европа са в
опасност; северният елен, мускусният бик, летящата лисица и белият лемур
- също.З като зелено: опитай се да пазиш градинката, в която играеш; хубаво е, че я има, нали?И като идеи: споделяй това, което си научил с приятелите си; Й като йод: жизнено необходим микроелемент за организмите; от хранителните продукти най-богати на йод са лукът и морската риба.К като корали: една
трета от видовете корали, изграждащите рифовете, са застрашени от
изчезване заради замърсяването на океаните, глобалното затопляне...
Когато коралите умират, животните и растенията, на които кораловите
рифове осигуряват храна, също намират смъртта си...Л като ландшафт: това
е наименованието на специфична географска територия представляваща
система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода,
растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на
природните фактори и човешката дейност. Когато даден ландшафт се
променя, животните и растетията, които обитават местността, мигрират или
са застрашени от изчезване.M като матрак, месо или мляко: важно
е матракът на който спиш да е направен от органични, природосъобразни и
здравословни материали; месото и млякото, които ядеш, също трябва да са
органични, без стероиди и др. вредни вещества в тях; чети внимателно
етикетите.Н като „никога”: никога не изхвърляй боклук на улицата; не пускай найлоновите
торбички в парка или в гората, можеш да застрашиш някое животно; никога
не оставяй печката или климатика включени, докато прозорецът е
отворен...О като органичен: купувай колкото се може повече стоки от органични продукти. П като пластмаса: купувай само продукти, които могат да бъдат преработени и използвани отново; Р като рециклирам: не изхвърляй продуктите, които могат да бъдат рециклирани в общия боклук, те струват скъпо – на теб и на природата. С като слънчеви батерии: благодарение
на тях човекът може да произвежда енергия, за която не са необходими
изкопаеми горива; слънчевите батерии могат да затоплят водата, с която
се къпеш, да задвижват машините във фабриките; всички нови сгради в
Европа след 2020 г. трябва да се захранват сами с възобновяема енергия и
да харчат минимални количества енергия.Т като топлина:
попитай родителите си дали домът ви е добре изолиран; ако прозорците и
стените имат нужната изолация, разходите за ток ще са много по-малки. У като училище: накарай
мама или учителката ви да направят открит урок в училище под формата на
игра и викторина, за да обяснят защо рециклирането е важно, както и
други „зелени“ идеи. Ф като фауна: всички
животни, обитаващи дадена територия, предствляват нейната фауна;
уникалната фауна на България я поставя на първо място в Европа. Х като храна:
купувай здравословна органична или натурална храна, която не съдържа
химикали, оцветители и други вредни за здравето ти съставки; избягвай
всичко, обединено в думичката "снакс". Ч като Ченгене скеле: така
се нарича защитената местност от 160 хектара в близост до село Маринка,
област Бургас. В залива са установени 180 вида птици, от които 52 са
включени в Червената книга на България; мястото е от огромно значение
като местообитание на малък корморан и блестящ ибис.Ц като „Централен Балкан":
национален парк в Средна Стара планина; обявен през 1992 г.; на
територията му има 9 резервата със световно значение за опазване на
биологичното разнообразие. Ш като Шабленското езеро:под това име се обединяват две естествени крайбрежни езера в Шабла и Езерец, свързани помежду си с изкуствен канал; езерото
е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа; богато е
на риба; на територията му са установени 260 вида птици, от които 70 са
включени в Червената книга на България.Щ като щъркел: белият
щъркел е вид водолюбива птица от сем. Щъркелови и е защитен от Закона
за защита на природата; в България гнездят около 10000–12000 двойки; това е широкоразпространен, но намаляващ вид, който се размножава в по-топлите части от Европа.Ъ ....Ь .....Ю като южно лале (Tulipa australis): защитен растителен вид; расте в Кресненския пролом, Беласица, Източните Родопи, Бакаджиците, около Сливен.Я като ям: търси
в магазина т. нар. органична, еко или био храна - отгледана без
пестициди, обогатители на почви и други химикали, които да я предпазват
от насекоми, опакована и съхранявана по начин, който не влошава
качествата й, а това означава, че няма да застраши и здравето ти. Източник: http://www.tinki-winki.net

User login

Powered by Drupal, an open source content management system